Kľud mysle je jedným z krásnych klenotov múdrosti. Je výsledkom dlhého a trpezlivého úsilia sebaovládania. Jeho prítomnosť je znamením zrelej skúsenosti a viac než obyčajnou znalosťou zákonov a činností myšlienky. Človek sa stane kľudným do takej miery, do akej pochopí, že je bytosťou vyvinutou z myšlienky. Pretože takéto poznanie si vyžaduje pochopenie, že i ostatní ľudia sú výsledkom myšlienky, a ako vyvíjajú pravé pochopenie a čím ďalej jasnejšie vidia vnútorné vzťahy vecí, vďaka pôsobeniu príčiny a následku, prestane sa trápiť, hnevať, znepokojovať a mútiť. Zostáva vyvážený, vytrvalý a vyrovnaný. Kľudný človek, ktorý sa naučil sebaovládaniu, vie, ako sa prispôsobiť ostatným. A oni na oplátku ctia jeho duchovnú silu. Cítia, že sa od neho môžu učiť a spoľahnúť sa na neho. Čím kľudnejším sa človek stane, tým väčší je jeho úspech, jeho vplyv a jeho zmysel pre dobro.

Dokonca i obyčajný obchodník zistí, že sa jeho obchodný úspech zlepší, keď vyvinie väčšiu schopnosť sebaovládania a kľud, pretože ľudia vždy uprednostňujú jednanie s človekom, ktorého vystupovanie je vyrovnané. Silný a kľudný človek je vždy milovaný a ctený. Je ako strom poskytujúci tieň vo vyprahnutej zemi alebo skala poskytujúca ochranu pred búrkou. Kto by nemal rád kľudné srdce a mierny a vyvážený život? Tým, ktorí vlastnia toto požehnanie, nezáleží na tom, či prší alebo svieti slnko, alebo aké zmeny k nim prichádzajú, pretože sú vždy vyrovnaný a kľudný. Táto dokonalá vyváženosť povahy, ktorej hovoríme vyrovnanosť, je poslednou lekciou vzdelania. Je flórou a života, úrodou duše. Je drahocenná ako múdrosť – žiadanejšia než rýdze zlato. Aká je samotná honba za peniazmi bezvýznamná v porovnaní s vyrovnaným životom, životom, ktorý spočíva v oceáne pravdy, pod vlnami, mimo dosahu búrok, vo Večnom Kľude! Koľko poznáme ľudí, ktorí si strpčujú svoje životy, ktorí ničia všetko príjemné a krásne svojou výbušnou povahou a tvoria zlú krv! Otázkou je, či veľká väčšina ľudí neničí svoje životy a nekazí si svoje šťastie nedostatkom sebaovládania. Ako málo ľudí v živote stretneme, ktorí sú vyrovnaní, ktorí majú tú jedinečnú rovnováhu, ktorá je príznačná pre človeka s dokonalou povahou!

Áno, ľudstvo sa búri neskrotnou vášňou, zmieta sa neovládateľným žiaľom a je pohadzované zo strany na stranu úzkosťami a pochybnosťami. Len múdry človek, len ten, kto ovláda svoje myšlienky a ktorého myšlienky sú čisté, donúti vetry a búrky duše, aby ho poslúchali. Búrkou zmietané duše, nech ste kdekoľvek, nech žijete v akýchkoľvek podmienkach, vedzte: V oceáne života sa ostrovčeky blaženosti usmievajú a slnkom ožiarený breh vášho ideálu očakáva váš príchod. Držte pevne svoje ruky na kormidle svojich myšlienok. V hĺbke vašej duše spočíva veliaci Pán; On iba spí, vzbuďte Ho. Sebaovládanie je silou. Správna myšlienka je majstrovstvom. Kľud je moc. Povedzte svojmu srdcu: „Ži v mieri. Pokoj s tebou.“


Úryvok z knihy James Allen – Ako človek zmýšľa
Videá na podobné témy nájdete tu