Reklamačný formulár

Internetového obchodu michaldrienik.sk

Michal Drienik, Bojnická cesta 590/39, Kanianka 97217, Slovenská republika

Zákazník
Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo/ emailová adresa:

Reklamovaný tovar/služba

Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:

Názov:

Dátum zakúpenia:

Príslušenstvo:

Popis Závady:

 

______________________________________________________________________________

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:

□Výmena tovaru    □ Oprava tovaru    □ Vrátenie peňazí    □ Zľava z kúpnej ceny

□Iné……………………………………………………..

V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

V ………………………………  dňa: …………………

 

……………………………………..

Podpis zákazníka

Wealthy Mind s.r.o., Bojnická cesta 590/39A, Kanianka 97217, IČO 55552871, IČDPH SK2122024113, info@michaldrienik.sk, +421 951 087 330

REKLAMAČNÝ FORMULÁR NA STIAHNUTIE JE TU