Pokiaľ nie je myšlienka spojená s cieľom, nejde dosiahnuť rozumného výsledku. Väčšina ľudí dovolí loďke myšlienok „sa zmietať“ v oceáne života. Bezcieľnosť je necnosť a ten, kto sa chce vyhnúť pohrome a skaze, nesmie v tomto zmietaní pokračovať. Tí, ktorí nemajú vo svojom živote hlavný cieľ, padnú ako ľahká korisť malicherným starostiam, obavám, problémom a sebaľútosti, ktoré sú znameniami, čo vedú k neúspechu, nešťastiu a strate rovnako isto ako úmyselne plánované hriechy (avšak inou cestou), pretože slabosť nemôže pretrvať vo vesmíre vyvíjajúcom silu. Človek by si mal vo svojom srdci vytvoriť pravý zámer a uskutočniť ho. Mal by ho urobiť hlavným bodom svojich myšlienok. Tento zámer môže mať podobu duchovného ideálu, alebo môže ísť o hmotný cieľ, podľa jeho povahy v danom okamžiku. Nech je to čokoľvek, človek by mal neochvejne sústrediť silu svojich myšlienok na cieľ, ktorý si stanovil. Mal by učiniť tento cieľ svojou najvyššou povinnosťou a mal by sa oddať jeho dosiahnutiu a nedovoliť svojim myšlienkam, aby sa túlali v bezvýznamných fantáziách, túžbach a predstavách. Toto je kráľovská cesta k sebaovládaniu a pravému sústredeniu myšlienok. I keď znova a znova zlyhá na vykonávaní svojho zámeru (čo musí, pokiaľ neprekoná slabosť), sila charakteru, ktorú takto získa, bude meradlom jeho pravého úspechu, a to vytvorí východiskový bod budúcej sily a víťazstva. Tí, ktorí nie sú pripravení prijať veľký zámer, by mali uprieť svoje myšlienky na bezchybné vykonávanie svojich povinností, bez ohľadu na to, ako bezvýznamná sa im ich úloha môže zdať. Len týmto spôsobom môžu byť myšlienky zhromaždené a sústredené a následne vyvinutá energia a schopnosť rozhodnúť sa. Akonáhle je toto učinené, nie je nič, čo by nemohlo byť uskutočnené. Najslabší človek, ktorý si je vedomý svojej vlastnej slabosti a ktorý verí tejto pravde – že sila môže byť vyvinutá snahou a praxou – začne vďaka tejto viere okamžite vynakladať úsilie. A tým, že bude pridávať úsilie k úsiliu, trpezlivosť k trpezlivosti a silu k sile, sa nikdy neprestane vyvíjať a nakoniec bude nekonečne silný.Rovnako ako sa môže fyzicky slabý človek posilniť starostlivým a trpezlivým cvičením, tak môže človek slabých myšlienok posilniť svoje myšlienky cvičením sa v správnom zmýšľaní. Odložiť bezcieľnosť a slabosť a začať premýšľať so zámerom znamená vstúpiť do radov tých silných jedincov, ktorí poznajú neúspech len ako jednu z ciest k dosiahnutiu cieľa; ktorým všetky okolnosti slúžia; ktorí zmýšľajú rozhodne, nebojácne sa snažia a dosahujú majstrovskej dokonalosti. Keď si človek vytýči svoj cieľ, mal by si v mysli označiť priamu cestu k jeho dosiahnutiu, bez toho aby sa pozeral vľavo či vpravo. Pochybností a obáv by sa mal nemilosrdne zbaviť. Sú to prvky spôsobujúce rozklad, ktoré ničia priamu líniu úsilia a zanechávajú ju zdeformovanú, bezvýslednú a nepoužiteľnú. Myšlienky pochybností a strachu nemôžu nikdy ničoho docieliť. Vždy vedú k neúspechu. Zámer, energia, sila a všetky mocné myšlienky sa vytratia, keď sa vkradnú pochybnosti a strach. Vôľa konať pramení z poznania, že sme schopný konať. Pochybnosti a strach sú veľkými nepriateľmi poznania a ten, kto ich povzbudzuje, kto ich nevymyje, si na každom kroku hádže polená pod nohy. Ten, kto premohol pochybnosti a strach, premohol neúspech. Každá jeho myšlienka je nabitá silou, všetkým prekážkam odvážne čelí a prekoná ich. Jeho zámery sú vo vhodnú dobu zasadené a kvitnú a prinášajú ovocie, ktoré nespadne predčasne na zem. Myšlienka odvážne spojená so zámerom sa stane tvorivou silou. Ten, kto to vie, je pripravený stať sa niečím väčším a silnejším než je kôpka zblúdilých myšlienok a kolísajúcich pocitov. Ten, kto tak činí, sa stane vedomým a múdrym vládcom svojich duševných síl.


Moje videá nájdete na Youtube
Moje knihy nájdete na goodvibes.sk