FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetového obchodu michaldrienik.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: Michal Drienik, Bojnická cesta 590/39, Kanianka 97217, Slovenská republika

 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

 

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

…………………………………

– Dátum:

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

Wealthy Mind s.r.o., Bojnická cesta 590/39A, Kanianka 97217, IČO 55552871, IČDPH SK2122024113, info@michaldrienik.sk, +421 951 087 330

FORMULÁR NA STIAHNUTIE A VYTLAČENIE JE TU