Doprava, poštovné a platba

 

(Obsah tejto stránky je výňatok z Všeobecných Obchodných Podmienok. Ak si chcete prečítať kompletné VOP, kliknite tu)

Prevádzkovateľ: Wealthy Mind s.r.o.
Sídlo: Bojnická cesta 590/39A, Kanianka 97217
IČO: 55 552 871
DIČ: 2122024113
IČDPH: SK2122024113 podľa § 7a
Zápis:
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 45471/R

Zastúpený: Michal Drienik, konateľ spoločnosti

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Adresa na doručovanie: Michal Drienik, Bojnická cesta 590/39A, Kanianka 97217
Kontakt: e-mail: info@michaldrienik.sk  tel.: +421944346821
WEB: https://michaldrienik.sk

 

DOPRAVA A POŠTOVNÉ

V prípade objednaného produktu, ktorý je digitálny, bude uvedená cena za prepravu vždy 0€ (nula) a preprava bude predvolená a jediná. Ak sa v objednávke nachádza súčasne digitálny produkt a aj fyzický, doprava bude vždy v hodnote 0€ (teda zadarmo), avšak na prepravu budú vždy na výber nižšie rozpísané možnosti. Digitálne produkty sa odosielajú emailom na zákazníkom zvolenú platnú emailovú adresu.

1. Všetky objednávky fyzických produktov expedujeme prostredníctvom GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.  a Tovar bude odoslaný na adresu uvedenú vo Vašej objednávke a doručený v najbližších pracovných dňoch od odoslania v súlade s týmito VOP. Podľa výberu dodania na Slovensku, Vám bude tovar dodaný na adresu alebo na poštu.

Pre Slovenskú republiku:

  • a) GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.  (skratka „GLS“ ) – balík na adresu – 4,90€ – vrátane balného

Kuriérska služba Vám vopred pošle oznámenie emailom a sms správou o doručovaní zásielky. Pred príchodom na Vami zadanú adresu Vám pán kuriér ešte zavolá na telefónne číslo.

Pre Českú republiku:

  • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (skratka „GLS“ ) – balík na adresu (kuriér) – 6,90€ – vrátane balného

Balík Vám príde priamo na adresu. Kuriér Vás bude informovať emailom, smskou a pred príchodom Vám zavolá na Vami zadané telefónne číslo.

Ak si želáte odoslať balík do inej krajiny, pred odoslaním objednávky nás vopred kontaktujte a vzájomne si dohodneme cenu poštovného na základe taríf Slovenskej pošty a.s. https://cennik.posta.sk/.

3. Výška poštovného je automaticky pripočítavaná podľa vyššie uvedenej tabuľky. O automatickom pripočítaní sumy za dopravu tovaru je Zákazník vopred informovaný pred odoslaním objednávky. Iné poplatky ani balné neúčtujeme. Výnimkou je darčekové balenie na želanie Zákazníka, ktorého cenu sa dozviete pri vytváraní objednávky – teda pri vzájomnej dohode pri komunikácii.

4. Uvedené ceny platia iba pri poslaní celej objednávky v jednej zásielke. Pri rozdelení objednávky a jej poslaní vo viacerých zásielkach môže byť celkové poštovné vyššie. 

5. Kupujúci nie je oprávnený zadržať akúkoľvek časť kúpnej ceny tovaru z dôvodu akýchkoľvek svojich pohľadávok voči predávajúcemu, ani jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky (či už vyplývajúce alebo priamo súvisiace s Kúpnou zmluvou alebo vzniknuté z iného právneho dôvodu) voči akýmkoľvek pohľadávkam Predávajúceho.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Neponúkame možnosť osobného odberu a platby v hotovosti priamo Predávajúcemu
Prevzatie prebieha iba u prepravcu (priamo u kuriéra, či priamo u GLS).
Pri prevzatí je možné platiť bankovou kartou priamo u prepravcu.

Platba na dobierku – Neplatí pre digitálny produkt, ak je súčasťou objednávky alebo jediným objednanýmn tovarom / produktom
Ak si zvolíte formu platby na dobierku, bude Vám tovar dodaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prepravcom GLS (podľa výberu kupujúceho). Za tovar sa platí doručovateľovi, alebo resp. priamo na pošte. Na pošte Vám vystavia potvrdenie o prevzatí vašej hotovosti. Platba na dobierku je možná iba v rámci doručovania na území Slovenskej Republiky. Zásielky do zahraničia (vrátane CZ) zasielame iba pri platbe vopred prevodom alebo uhradením kartou cez platobnú bránu.

Platba bezhotovostne prevodom na bankový účet Predávajúceho
Ak si zvolíte formu platby prevodom na bankový účet, za tovar zaplatíte na bankový účet Predávajúceho (účet v Slovenská Sporiteľňa, a.s.), a to ešte pred samotným dodaním tovaru. Pokiaľ zvolíte v objednávke tento spôsob platby, bude Vám doručený e-mail s informáciami potrebnými na prevod peňazí: číslo účtu, IBAN, meno obchodníka, presná čiastka a variabilný symbol, aby bolo možné identifikovať platbu. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho. Lehota na uhradenie kúpnej ceny je 5 pracovných dní odo dňa zaslania e-mailu s informáciami o platobných podmienkach. Po pripísaní finančných prostriedkov v prospech bankového účtu Predávajúceho bude Kupujúci o tejto skutočnosti informovaný a takisto aj o odoslaní objednávky. Ak Predávajúci neobdrží od Kupujúceho takúto platbu riadne a včas, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak pri platbe kupujúci zabudne uviesť variabilný symbol (číslo objednávky – automaticky generované eshopom) – môže dodatočne zaslať email s touto informáciou.

Platobná brána
Ak si zvolíte formu platby prevodom na účet, za tovar zaplatíte na bankový účet Predávajúceho pohodlne a bezpečne svojou platobnou kartou, a to ešte pred samotným dodaním tovaru. Záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho. Po pripísaní finančných prostriedkov v prospech bankového účtu Predávajúceho bude Kupujúci o tejto skutočnosti informovaný a takisto aj o odoslaní objednávky. Ak Predávajúci neobdrží od Kupujúceho takúto platbu riadne a včas, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Z pravidla sa platba považuje za úspešnú ihneď po stiahnutí peňazí z účtu kupujúceho.