Webstránka https://michaldrienik.sk neponúka a nedoručuje žiaden tovar. Poskytuje možnosť konzultácie, ktorá prebehne za vzájomne dohodnutých podmienok po súhlase oboch strán prostredníctvom emailovej komunikácie. Buď online video-hovorom, alebo osobne na spoločne dohodnutom mieste po súhlase oboch strán.

Za konzultáciu sa platí vopred a to na bankový účet založený v „Slovenská Sporiteľňa a.s.“, ktorý bude uvedený na Faktúre s priloženými Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom (odstúpenie od zmluvy) v emaily.