Dôležité upozornenie

Ak máte akékoľvek zdravotné problémy (fyzické, psychické,…), kontaktujte svojho lekára a konzultujte svoj zdravotný stav s odbornou pomocou. Žiadne dielo, video-kurz, kniha, nahrávka, digitálny produkt, či výtvor na týchto stránkach nie sú náhradou lekárskej pomoci a ani sa ňou nesnažia byť. Ak je človek nespokojný so životom a prežíva stres, alebo má traumy, či depresie a iné vážne psychické problémy, mal by vyhľadať kvalifikovaného psychológa, či kontaktovať svojho lekára. Rovnako by mal človek kontaktovať kvalifikovaného odborníka, ak ho trápia materiálne ťažkosti, či finančné problémy. Do zakúpenia produktov a služieb na týchto stránkach michaldrienik.sk vás v žiadnom prípade nenútim, nepresviedčam a ani nenahováram. Kúpa je vaše slobodné rozhodnutie, za ktoré predajca a autor nenesú žiadnu zodpovednosť. Popis digitálnych produktov (a diel vytvorených Michalom Drienikom) je čisto informatívny z pohľadu autora, ktorý sa snaží pri opise správne zachytiť obsah videí (a zvukových nahrávok), ktoré sú k dispozícii po zakúpení daného digitálneho produktu. Digitálny produkt môže slúžiť ako podporný nástroj vo vašom procese osobného rastu a zlepšovania životného štýlu, avšak nikdy by nemal byť vnímaný ako samostatné riešenie vašich zdravotných, psychických, materiálnych, existenčných a ani finančných problémov. Prácu na sebe, svojej osobnosti a na vašich životných rozhodnutiach máte v rukách iba vy a nikdy žiaden video-kurz (či iný digitálny produkt alebo služba na týchto stránkach) nevykoná túto prácu za vás. Video-kurz (a iné digitálne produkty) je niečo, ako kniha, ktorú si prečítate a je na vás, či sa budete riadiť radami v knihe, alebo nie. Zakúpenie digitálneho produktu na týchto stránkach a chuť do neho nahliadnuť, či prípadne sa ním riadiť je iba vaše osobné rozhodnutie.

Ako sa pristupuje k recenziám, na ktoré sa môžete prekliknúť a prečítať si ich v rámci tohto produktu? Každá recenzia je najprv overená podľa zadaného mena a emailovej adresy tak, aby boli v súlade s objednávkami a faktúrami v systéme. Zverejnené recenzie sú dobrovoľne napísané od skutočných majiteľov tohto digitálneho produktu.